также читайте

karter-kiev.net/zaschity-kartera/toyota-79.html

rikon-ya.com/cost.html